Styrelse

Namn Befattning
Stefan Björk (f. 1955) Styrelseledamot, Ordförande
Patrik Björk (f. 1987) Styrelseledamot
Josefine Widegren (f. 1978) Styrelseledamot
Sandra Basil (f. 1996) Extern firmatecknare
Jonas Dahlin (f. 1983) Extern firmatecknare
Svante Johansson (f. 1964) Extern firmatecknare
Kari Kromli (f. 1964) Extern firmatecknare
Lina Valingsten (f. 1985) Extern firmatecknare
Joakim Bråtemyr (f. 1985) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster och därmed likartad verksamhet av koncerngemensam karaktär samt indirekt bedriva transportförmedling i form av linjeagentur, skeppsmäkleri, spedition och därmed förenlig verksamhet.