Om starkabolag.se

Under juni 2023 lanserade Bisdata starkabolag.se med Sveriges starkaste företag. De företag som har högst rating inom en viss bransch och storleksklass tilldelas VVV. Ratingmodellen är uppbyggd som en 5-gradig skala där företag med högsta rating har VVV (trippel-V) och de företagen med lägst rating har V- (V-minus).

Ratingen är en sammanvägd bedömning av tre delområden: värde, stabilitet och lönsamhet. För mer detaljerad information om modellen se fliken Värderating.

Sveriges starkaste företag


I denna grupp återfinns de företag som har den allra högsta värderatingen: VVV. Endast ca 5 % av de företag som uppfyller kriteriet för ratingbedömning ligger i denna grupp. Sveriges starkaste företag är ytterst framgångsrika och välmående företag med stabil ekonomi, god lönsamhet, samt hög värdering. Dessa företag har rätt till certifiering Sveriges starkaste företag med hänvisning till vår värderatingmodell.

Värderating


Med Värderating blir det enkelt att jämföra företag mellan olika branscher och i olika storleksklasser vad gäller deras relativa prestation enligt Value Direct-modellen. (Läs mer under fliken Värderating). Företag kan även med Värderating följa hur de presterar jämfört med sina branschkollegor över tid. En extern opartisk bedömning som underlättar jämförelser och där man kan utnyttja sin certifiering i bolagets profilering. Man kan uttrycka att man är ett välmående, välskött och bra värderat företag.

Värderatingen är indelad i en 5-gradig skala:


VVV
Högsta Värderating
VV
Mycket hög Värderating
V+
Hög Värderating
V
Låg Värderating
V-
Lägsta Värderating
-
Företaget uppfyller inte de kriterier som ställs för att erhålla en Värderating

Förutsättningar för att erhålla en Värderating

- registrerad som aktiebolag hos Bolagsverket
- minst ett inlämnat bokslut
- minst 500 tkr i nettoomsättning
- bolaget måste ha en SNI-kod (branschtillhörighet)
- samtliga för värderatingen använda nyckeltal måste vara beräkningsbara
- både bolag och koncerner tilldelas en Värderating

Observera att detta betyg inte skall förväxlas med kreditbetyg, ett kreditbetyg indikerar betalningsförmåga och betalningsvilja. För att få hög värderating måste man prestera här och nu i förhållande till andra företag i samma bransch och storleksklass.

Bisdata startades 2007. Företagets produkter och tjänster har utvecklats i ett nära samarbete med Ekonomie Doktor Tomas Hjelström. Tomas är chefanalytiker hos Bisdata och verkar dessutom vid Handelshögskolan i Stockholm.