Koncern

KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 794 803 795 791
Nettoomsättning (tkr) 3 461 154 3 688 398 3 797 837 3 647 167
Rörelseresultat (tkr) 31 344 64 354 66 309 124 358
Årets resultat (tkr) 14 815 41 185 38 877 79 386
Summa eget kapital (tkr) 124 569 171 321 166 740 153 156
Rörelsemarginal % 0.9 1.7 1.7 3.4
Avk. eget kapital % 10 24.4 24.3 70.3
Soliditet % 18 26.9 23.5 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 359 4 593 4 777 4 611
Resultat/anställd (tkr) 39 80 83 157
Lön/anställd (tkr) 526 523 546 509