Analys

Omsättning

Greencarrier AB har minskat omsättningen senaste året med -36%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. 111183 företag i länet.

Rörelsemarginal

Greencarrier AB har det senaste året en rörelsemarginal på 293.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%.

Antal anställda

Greencarrier AB har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 17.

Soliditet

Greencarrier AB har under det senaste året en soliditet på 70.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%.

Värderating

Greencarrier AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.