Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 15 25 22 22
Nettoomsättning (tkr) 43 488 67 956 60 474 70 822
Rörelseresultat (tkr) 127 545 1 164 972 -17 979 5 739
Årets resultat (tkr) 147 017 1 198 629 -10 963 20 892
Summa eget kapital (tkr) 1 273 508 1 456 491 257 862 288 825
Rörelsemarginal % 293.3 1 714.3 -29.7 8.1
Avk. eget kapital % 10.1 137.6 -0.2 7
Soliditet % 70.1 81.1 39 40.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 899 2 718 2 749 3 219
Resultat/anställd (tkr) 8 503 46 599 -817 261
Lön/anställd (tkr) 1 280 1 084 975 1 240