Bisdata Värdebarometer

Bisdata Värdebarometer har tagits fram av företaget Bisdatas chefsanalytiker Tomas Hjelström.

Värdebarometern kan ses som en konjunkturindikator för den svenska ekonomin i stort och tar framför allt sikte på hur de svenska små- och medelstora företagen mår och hur deras värdetillväxt utvecklas långsiktigt.


Den visar företagens utvecklingskapacitet och förmåga att skapa den levande företagsamhet som är så viktig för sysselsättning och Sveriges framtid. Barometern ges ut 4 gånger per år.


Läs mer om Bisdata Värdebarometer på https://www.valuation.se/vardebarometern-lan/