Styrelse

Namn Befattning
Torsten Jansson (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Olof Persson (f. 1964) Styrelseledamot, Ordförande
Kinna Bellander (f. 1955) Styrelseledamot
Jonas Eriksson (f. 1974) Styrelseledamot
Isabella Jansson (f. 1988) Styrelseledamot
Ralph Mühlrad (f. 1960) Styrelseledamot
Ingrid Söderlund (f. 1979) Styrelseledamot
Johan Widerberg (f. 1949) Styrelseledamot
Göran Härstedt (f. 1965) Extern firmatecknare
Lars Jönsson (f. 1964) Extern firmatecknare
Jonas Svensson (f. 1968) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom delägarskap i andra företag - bedriva handel med reklam- och profilprodukter samt yrkeskläder - bedriva handel med sport- och fritidskonfektion - bedriva handel med gåvo- och heminredningsprodukter - köpa, sälja och förvalta värdepapper - förvalta fast egendom - samt med ovanstående förenlig verksamhet.