Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 44 41 42 38
Nettoomsättning (tkr) 100 100 108 400 90 500 103 700
Rörelseresultat (tkr) 236 000 447 300 72 500 172 900
Årets resultat (tkr) 357 600 592 800 102 100 257 200
Summa eget kapital (tkr) 2 663 234 2 557 621 2 196 496 2 100 231
Rörelsemarginal % 235.8 412.6 80.1 166.7
Avk. eget kapital % 8.6 18.5 4.5 9.7
Soliditet % 46.3 66 54.8 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 275 2 644 2 155 2 729
Resultat/anställd (tkr) 5 364 10 910 1 726 4 550
Lön/anställd (tkr) 993 961 988 947