Koncern

KoncernInfo 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 313 2 060 2 064 2 579
Nettoomsättning (tkr) 8 843 600 6 718 600 6 098 800 6 903 500
Rörelseresultat (tkr) 1 505 100 1 005 900 545 900 535 000
Årets resultat (tkr) 1 168 800 760 000 363 000 370 100
Summa eget kapital (tkr) 5 889 400 4 566 700 3 845 000 3 754 300
Rörelsemarginal % 17 15 9 7.7
Avk. eget kapital % 22.4 18.1 9.6 10.3
Soliditet % 53.8 59.6 53.3 44.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 823 3 261 2 955 2 677
Resultat/anställd (tkr) 651 488 264 207
Lön/anställd (tkr) 609 567 550 532