Analys

Omsättning

New Wave Group AB har minskat omsättningen senaste året med -8%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 111183 företag i länet.

Rörelsemarginal

New Wave Group AB har det senaste året en rörelsemarginal på 235.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%.

Antal anställda

New Wave Group AB har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 47.

Soliditet

New Wave Group AB har under det senaste året en soliditet på 46.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%.

Värderating

New Wave Group AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.