Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Styrelseledamot, Ordförande
Jens Andersson (f. 1973) Styrelseledamot
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.