Analys

Omsättning

Castellum Väst AB har ökat omsättningen senaste året med 4%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. 111183 företag i länet.

Rörelsemarginal

Castellum Väst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 51.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%.

Antal anställda

Castellum Väst AB har under det senaste året 57 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 14.

Soliditet

Castellum Väst AB har under det senaste året en soliditet på 27.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%.

Värderating

Castellum Väst AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.