Koncern

KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 49 44
Nettoomsättning (tkr) 0 0 576 736 558 866
Rörelseresultat (tkr) 0 0 402 573 388 398
Årets resultat (tkr) - - 470 382 336 133
Summa eget kapital (tkr) 0 0 3 516 999 3 073 527
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 7.5 8.4
Soliditet % 0 0 44.1 43
Omsättning/anställd (tkr) - - 11 770 12 702
Resultat/anställd (tkr) - - 8 216 8 827
Lön/anställd (tkr) - - 721 711