Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 57 54 55 55
Nettoomsättning (tkr) 186 663 180 051 192 835 186 627
Rörelseresultat (tkr) 96 789 -194 161 55 573 1 318 606
Årets resultat (tkr) 30 338 -160 832 51 889 1 292 493
Summa eget kapital (tkr) 1 969 811 2 645 963 3 285 226 3 646 663
Rörelsemarginal % 51.9 -107.8 28.8 706.5
Avk. eget kapital % 1.5 -5.4 1.3 42.6
Soliditet % 27.1 38.1 40 32
Omsättning/anställd (tkr) 3 275 3 334 3 506 3 393
Resultat/anställd (tkr) 1 698 -3 596 1 010 23 975
Lön/anställd (tkr) 1 107 1 006 1 088 954