Styrelse

Namn Befattning
Johannes Olsson (f. 1990) Styrelseledamot, Ordförande
Kalle Bäck (f. 1984) Styrelseledamot
Johan Büser (f. 1983) Styrelseledamot
Helen Engholm (f. 1974) Styrelseledamot
Bengt Thomas Falck (f. 1974) Styrelseledamot
Alexander Lisinski (f. 1989) Styrelseledamot
Virpi Ring (f. 1967) Styrelseledamot
Anders Sundberg (f. 1960) Styrelseledamot
Sverker Cassberg (f. 1961) Styrelsesuppleant
Fredrik Danielsson (f. 1985) Styrelsesuppleant
Peter Kirksaether (f. 1964) Styrelsesuppleant
Irene Nettéus (f. 1970) Styrelsesuppleant
Henric Widén (f. 1969) Styrelsesuppleant
Per-Henrik Hartmann (f. 1961) Extern VD
Anders Linusson (f. 1974) Huvudansvarig revisor
Sven Andersson (f. 1943) Lekmannarevisor
Bengt Eriksson (f. 1947) Lekmannarevisor
Amandus Carlenfors (f. 1985) Lekmannarevisor suppleant
Jonas Ransgård (f. 1971) Lekmannarevisor suppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt och genom innehav av aktier i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invåndare. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, äga, utveckla, bygga och avyttra fastigheter och byggna- der samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Higab AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i lokalklustret och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs stads ändamål med bolaget är att utgöra stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. Bolaget ska främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer genom att tillhandahålla för dess rörelse lämpliga lokaler. Bolaget ska också tillse att kommunen kan täcka sina behov av lokaler med speciell karaktär och strategisk betydelse för stadens utveckling samt ha ett särskilt ansvar att vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ägs av Göteborgs Stad via bolaget.