Koncern

KoncernInfo 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 59 59 0 63
Nettoomsättning (tkr) 681 611 636 162 621 482 644 522
Rörelseresultat (tkr) 214 601 88 492 22 713 143 179
Årets resultat (tkr) 69 829 -15 069 -55 607 21 512
Summa eget kapital (tkr) 540 704 486 240 534 472 612 398
Rörelsemarginal % 31.5 13.9 3.7 22.2
Avk. eget kapital % 13.6 -3 -9.7 3.6
Soliditet % 11.7 11 12 14
Omsättning/anställd (tkr) 11 553 10 782 - 10 231
Resultat/anställd (tkr) 3 637 1 500 - 2 273
Lön/anställd (tkr) 718 724 - 745