Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 95 92 90 89
Nettoomsättning (tkr) 795 399 794 528 778 096 765 757
Rörelseresultat (tkr) 170 070 1 548 949 379 773 342 953
Årets resultat (tkr) 118 412 1 462 874 244 283 210 461
Summa eget kapital (tkr) 3 854 028 3 674 382 2 282 085 2 129 105
Rörelsemarginal % 21.4 195 48.8 44.8
Avk. eget kapital % 2.4 49.7 13 12.7
Soliditet % 49.9 50.3 32.2 28.6
Omsättning/anställd (tkr) 8 373 8 636 8 646 8 604
Resultat/anställd (tkr) 1 790 16 836 4 220 3 853
Lön/anställd (tkr) 918 875 847 829