Analys

Omsättning

Higab AB har ökat omsättningen senaste året med 10%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0%. 111183 företag i länet.

Rörelsemarginal

Higab AB har det senaste året en rörelsemarginal på 41.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 0%.

Antal anställda

Higab AB har under det senaste året 103 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.

Soliditet

Higab AB har under det senaste året en soliditet på 45.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 0%.

Värderating

Higab AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.