Koncern

KoncernInfo 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 166 165 146 126
Nettoomsättning (tkr) 215 405 188 633 187 596 143 134
Rörelseresultat (tkr) 62 260 10 826 16 935 9 245
Årets resultat (tkr) 55 380 10 409 11 468 6 560
Summa eget kapital (tkr) 187 344 121 859 102 070 80 087
Rörelsemarginal % 28.9 5.7 9 6.5
Avk. eget kapital % 35.8 9.3 12.6 9.1
Soliditet % 77.7 62.7 61.2 67.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 298 1 143 1 285 1 136
Resultat/anställd (tkr) 375 66 116 73
Lön/anställd (tkr) 596 590 595 576