Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 94 102 94 86
Nettoomsättning (tkr) 245 423 235 243 186 323 224 562
Rörelseresultat (tkr) 76 834 91 630 49 620 64 539
Årets resultat (tkr) 296 530 113 790 81 552 73 211
Summa eget kapital (tkr) 3 337 561 2 306 428 2 162 742 2 130 844
Rörelsemarginal % 31.3 39 26.6 28.7
Avk. eget kapital % 13.3 6.4 4.6 4.7
Soliditet % 95.3 96.7 97.4 97.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 611 2 306 1 982 2 611
Resultat/anställd (tkr) 817 898 528 750
Lön/anställd (tkr) 860 750 703 805