Analys

Omsättning

Unfors RaySafe AB har ökat omsättningen senaste året med 4%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 17%. 111183 företag i länet.

Rörelsemarginal

Unfors RaySafe AB har det senaste året en rörelsemarginal på 31.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%.

Antal anställda

Unfors RaySafe AB har under det senaste året 94 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 60.

Soliditet

Unfors RaySafe AB har under det senaste året en soliditet på 95.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%.

Värderating

Unfors RaySafe AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.