Styrelse

Namn Befattning
Lars Jonas Bergfeldt (f. 1973) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Niclas Galle (f. 1973) Styrelseledamot, Vice VD
Anders Mjaaland (f. 1971) Styrelseledamot, Ordförande
David Michael Edwin Cousins (f. 1973) Styrelseledamot
Charles Robertson Crawford (f. 1964) Styrelseledamot
Sanna Lindén (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäkringsmäkleri med speciell inriktning på sakförsäkringar, juridisk och teknisk assistans i försäkringsärenden, risk management, riskbeskrivning, survey report, under writer, försäkringstekniska lösningar och därmed förenlig verksamhet. The Company shall conduct insurance brokerage, specialising in non-life insurance, legal and technical assistance for insurance cases, risk management, risk descriptions, survey reporting, underwriting, insurance solutions and associated activities.