Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 31 27 24 18
Nettoomsättning (tkr) 1 626 050 795 338 256 641 47 174
Rörelseresultat (tkr) 92 626 99 224 37 943 10 540
Årets resultat (tkr) 66 378 56 714 20 487 7 265
Summa eget kapital (tkr) 2 537 139 2 724 375 80 146 65 658
Rörelsemarginal % 5.7 12.5 14.8 22.3
Avk. eget kapital % 2.5 4 28.1 14
Soliditet % 22.4 40.2 4.1 79.8
Omsättning/anställd (tkr) 52 453 29 457 10 693 2 621
Resultat/anställd (tkr) 2 988 3 675 1 581 586
Lön/anställd (tkr) 1 326 1 009 995 1 157