Analys

Omsättning

Arthur J Gallagher Nordic AB har ökat omsättningen senaste året med 104%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 17%. 111183 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arthur J Gallagher Nordic AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%.

Antal anställda

Arthur J Gallagher Nordic AB har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50.

Soliditet

Arthur J Gallagher Nordic AB har under det senaste året en soliditet på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%.

Värderating

Arthur J Gallagher Nordic AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.