Styrelse

Namn Befattning
Cecilia Marlow (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Jörgen Andersson (f. 1973) Styrelseledamot
Lennart Ekelund (f. 1959) Styrelseledamot
Christina Källenfors (f. 1966) Styrelseledamot
Clas Lyrhem (f. 1961) Styrelseledamot
Jakob Mörndal (f. 1983) Styrelseledamot
Jonas Jönehall (f. 1976) Extern VD
Lars Kjellgren (f. 1982) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska genom dotter- och intressebolag bedriva bygg- verksamhet och projektutvecklingsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.