Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 48 44 37 31
Nettoomsättning (tkr) 111 000 99 000 65 000 60 000
Rörelseresultat (tkr) 271 000 174 000 -60 000 242 000
Årets resultat (tkr) 270 000 217 000 194 000 279 000
Summa eget kapital (tkr) 1 689 000 1 554 000 1 422 000 439 000
Rörelsemarginal % 244.1 175.8 -92.3 403.3
Avk. eget kapital % 17.4 13.7 13.8 71.4
Soliditet % 62.6 65.7 72.7 35.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 313 2 250 1 757 1 935
Resultat/anställd (tkr) 5 646 3 955 -1 622 7 806
Lön/anställd (tkr) 1 294 1 469 1 325 1 172