Koncern

KoncernInfo 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 519 355 308 304
Nettoomsättning (tkr) 5 181 000 3 949 000 3 620 000 3 905 000
Rörelseresultat (tkr) -51 000 231 000 223 000 192 000
Årets resultat (tkr) -17 000 241 000 234 000 187 000
Summa eget kapital (tkr) 1 593 000 1 747 000 1 590 000 592 000
Rörelsemarginal % -1 5.8 6.2 4.9
Avk. eget kapital % -1 14.2 21 35.3
Soliditet % 35.7 42.6 50.2 31.3
Omsättning/anställd (tkr) 9 983 11 124 11 753 12 845
Resultat/anställd (tkr) -98 651 724 632
Lön/anställd (tkr) 1 012 1 102 1 075 1 004