Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 157 154 162 150
Nettoomsättning (tkr) 1 305 922 908 415 717 467 812 059
Rörelseresultat (tkr) 158 143 127 336 126 027 146 591
Årets resultat (tkr) -925 101 255 98 938 -303
Summa eget kapital (tkr) 224 085 225 011 123 756 24 817
Rörelsemarginal % 12.1 14 17.6 18.1
Avk. eget kapital % 71.3 58.1 133.2 466.2
Soliditet % 31 48 42.3 6
Omsättning/anställd (tkr) 8 318 5 899 4 429 5 414
Resultat/anställd (tkr) 1 007 827 778 977
Lön/anställd (tkr) 1 076 1 005 833 923