Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 095 1 000 970 935
Nettoomsättning (tkr) 12 491 376 10 121 869 8 488 494 9 255 528
Rörelseresultat (tkr) 2 462 912 1 307 290 505 882 1 094 685
Årets resultat (tkr) 32 105 32 400 524 684 68 236
Summa eget kapital (tkr) 901 684 1 848 275 1 788 257 1 423 830
Rörelsemarginal % 19.7 12.9 6 11.8
Avk. eget kapital % 177.7 71 22.7 78
Soliditet % 14.2 31 39.4 29.5
Omsättning/anställd (tkr) 11 408 10 122 8 751 9 899
Resultat/anställd (tkr) 2 249 1 307 522 1 171
Lön/anställd (tkr) 1 053 1 036 986 1 059