Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-08
Antal anställda 35 95 87 64
Nettoomsättning (tkr) 70 400 217 700 167 133 77 644
Rörelseresultat (tkr) -548 800 -33 600 -81 781 -2 699
Årets resultat (tkr) -314 500 22 000 -68 300 792
Summa eget kapital (tkr) 7 251 577 6 973 100 2 238 695 546 761
Rörelsemarginal % -779.5 -15.4 -48.9 -3.5
Avk. eget kapital % -2.1 0.5 -3.7 0.2
Soliditet % 79.8 78.6 97.8 95.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 011 2 292 1 921 1 213
Resultat/anställd (tkr) -15 680 -354 -705 -42
Lön/anställd (tkr) 1 914 903 716 597