Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 712 1 825 0 0
Nettoomsättning (tkr) 11 086 682 11 544 829 0 0
Rörelseresultat (tkr) 124 347 300 691 -16 -15
Årets resultat (tkr) 89 446 967 126 -12
Summa eget kapital (tkr) 4 782 101 4 341 216 4 750 249 123
Rörelsemarginal % 1.1 2.6 0 0
Avk. eget kapital % 2 6.8 0 -9.3
Soliditet % 64.6 62 100 65.8
Omsättning/anställd (tkr) 6 476 6 326 - -
Resultat/anställd (tkr) 73 165 - -
Lön/anställd (tkr) 852 - - -