Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 23 21 17 14
Nettoomsättning (tkr) 32 536 26 251 25 011 18 394
Rörelseresultat (tkr) -9 377 -5 374 51 359 1 711
Årets resultat (tkr) -4 324 -828 55 275 3 006
Summa eget kapital (tkr) 4 152 987 3 331 105 2 454 961 1 999 678
Rörelsemarginal % -28.8 -20.5 205.3 9.3
Avk. eget kapital % -0.2 -0.1 2.4 0.1
Soliditet % 92.2 96.5 92.9 88.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 415 1 250 1 471 1 314
Resultat/anställd (tkr) -408 -256 3 021 122
Lön/anställd (tkr) 1 389 1 301 1 466 1 300