Företagsinformation 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 37 37 39 31
Nettoomsättning (tkr) 1 155 504 974 823 597 382 579 860
Rörelseresultat (tkr) 347 223 336 373 111 249 132 180
Årets resultat (tkr) 208 853 199 090 65 702 76 632
Summa eget kapital (tkr) 669 519 389 811 222 833 135 478
Rörelsemarginal % 30 34.5 18.6 22.8
Avk. eget kapital % 52.8 86.8 48.8 98.4
Soliditet % 73.1 64.2 63.5 54.5
Omsättning/anställd (tkr) 31 230 26 347 15 317 18 705
Resultat/anställd (tkr) 9 384 9 091 2 853 4 264
Lön/anställd (tkr) 1 026 900 691 610