Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 32 32 32 29
Nettoomsättning (tkr) 6 586 16 509 12 148 13 510
Rörelseresultat (tkr) -65 995 -41 194 -24 940 -21 410
Årets resultat (tkr) -63 744 -43 718 -28 071 -31 896
Summa eget kapital (tkr) 2 042 874 2 106 618 1 662 447 1 421 046
Rörelsemarginal % -1 002 -249.5 -205.3 -158.5
Avk. eget kapital % -3.1 -2.3 -1.8 -2.3
Soliditet % 96 98.3 98.2 88.5
Omsättning/anställd (tkr) 206 516 380 466
Resultat/anställd (tkr) -2 062 -1 287 -779 -738
Lön/anställd (tkr) 1 988 1 159 1 054 1 182