Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 21 19 27 26
Nettoomsättning (tkr) 77 052 90 318 97 050 133 229
Rörelseresultat (tkr) 199 232 249 727 -2 117 -23 131
Årets resultat (tkr) 200 665 250 356 87 -8 449
Summa eget kapital (tkr) 1 405 364 1 404 700 1 439 969 1 439 881
Rörelsemarginal % 258.6 276.5 -2.2 -17.4
Avk. eget kapital % 14.1 18.2 -0.2 -1.6
Soliditet % 89.5 92.7 93.2 93.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 669 4 754 3 594 5 124
Resultat/anställd (tkr) 9 487 13 144 -78 -890
Lön/anställd (tkr) 876 959 788 212