Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 44 50 46 49
Nettoomsättning (tkr) 59 746 57 160 48 380 53 573
Rörelseresultat (tkr) 6 292 5 533 3 957 1 407
Årets resultat (tkr) 4 404 3 408 1 050 484
Summa eget kapital (tkr) 16 081 14 250 11 351 8 821
Rörelsemarginal % 10.5 9.7 8.2 2.6
Avk. eget kapital % 29 31.5 24.8 5.6
Soliditet % 34.4 33.1 29.6 24.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 358 1 143 1 052 1 093
Resultat/anställd (tkr) 143 111 86 29
Lön/anställd (tkr) 535 484 532 546