Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 53 42 39 34
Nettoomsättning (tkr) 201 662 192 332 171 033 184 196
Rörelseresultat (tkr) 4 653 119 226 18 911 -174 695
Årets resultat (tkr) 23 022 119 324 15 074 -178 349
Summa eget kapital (tkr) 1 322 848 340 211 220 887 267 813
Rörelsemarginal % 2.3 62 11.1 -94.8
Avk. eget kapital % -1.6 39 4.1 -51.4
Soliditet % 58.9 26.8 19 21.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 805 4 579 4 385 5 418
Resultat/anställd (tkr) 88 2 839 485 -5 138
Lön/anställd (tkr) 1 756 1 635 1 520 1 389