Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 456 442 420 406
Nettoomsättning (tkr) 3 418 511 8 998 483 8 864 599 9 434 826
Rörelseresultat (tkr) 148 875 -578 -20 089 106 560
Årets resultat (tkr) - 0 0 -
Summa eget kapital (tkr) 2 927 874 2 809 263 2 809 263 2 339 445
Rörelsemarginal % 4.4 0 -0.2 1.1
Avk. eget kapital % 4.1 0 -0.6 3.3
Soliditet % 50.4 52.4 50.9 41.6
Omsättning/anställd (tkr) 7 497 20 359 21 106 23 238
Resultat/anställd (tkr) 326 -1 -48 262
Lön/anställd (tkr) 730 741 725 671