Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 45 41 37 31
Nettoomsättning (tkr) 87 015 89 626 49 449 63 578
Rörelseresultat (tkr) -18 194 21 532 -19 968 1 681
Årets resultat (tkr) 15 535 29 579 -14 643 3 152
Summa eget kapital (tkr) 3 409 532 3 391 986 408 222 413 028
Rörelsemarginal % -20.9 24 -40.4 2.6
Avk. eget kapital % -0.7 -0.7 -5 1.3
Soliditet % 96.5 95.7 95.9 95
Omsättning/anställd (tkr) 1 934 2 186 1 336 2 051
Resultat/anställd (tkr) -404 525 -540 54
Lön/anställd (tkr) 1 124 1 107 939 967