Företagsinformation 2023-06 2022-06 2021-06 2018-12
Antal anställda 18 15 20 24
Nettoomsättning (tkr) 58 000 85 000 46 000 48 000
Rörelseresultat (tkr) -37 000 -38 000 -61 000 -145 000
Årets resultat (tkr) 22 000 316 000 234 000 -593 000
Summa eget kapital (tkr) 5 091 000 5 069 000 4 753 000 4 596 000
Rörelsemarginal % -63.8 -44.7 -132.6 -302.1
Avk. eget kapital % -1.6 -0.1 -3.7 -14.5
Soliditet % 46.6 49.3 64 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 222 5 667 2 300 2 000
Resultat/anställd (tkr) -2 056 -2 533 -3 050 -6 042
Lön/anställd (tkr) - - - 1 542