Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 292 300 299 300
Nettoomsättning (tkr) 1 075 423 917 945 1 006 765 1 030 468
Rörelseresultat (tkr) 391 917 316 402 135 566 361 523
Årets resultat (tkr) 309 524 249 382 108 888 260 680
Summa eget kapital (tkr) 1 015 662 706 138 681 256 568 657
Rörelsemarginal % 36.4 34.5 13.5 35.1
Avk. eget kapital % 36 35.9 17.4 55.4
Soliditet % 79.2 73.8 72.2 70.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 683 3 060 3 367 3 435
Resultat/anställd (tkr) 1 342 1 055 453 1 205
Lön/anställd (tkr) 1 124 1 056 957 920