Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 549 539 480 488
Nettoomsättning (tkr) 2 948 413 2 406 398 2 274 589 2 622 372
Rörelseresultat (tkr) 768 514 596 205 182 607 235 558
Årets resultat (tkr) 773 517 382 562 117 191 84 105
Summa eget kapital (tkr) 2 060 584 1 311 802 840 869 693 120
Rörelsemarginal % 26.1 24.8 8 9
Avk. eget kapital % 50.7 42.7 17.3 33.3
Soliditet % 55.6 46.9 43.2 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 371 4 465 4 739 5 374
Resultat/anställd (tkr) 1 400 1 106 380 483
Lön/anställd (tkr) 816 781 801 739