Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 130 129 117 103
Nettoomsättning (tkr) 2 569 611 2 309 982 1 801 451 1 540 602
Rörelseresultat (tkr) 432 705 442 069 286 276 315 452
Årets resultat (tkr) 146 996 143 639 65 759 146 795
Summa eget kapital (tkr) 1 429 916 1 426 117 1 311 035 549 223
Rörelsemarginal % 16.8 19.1 15.9 20.5
Avk. eget kapital % 26 32.6 25.1 59.3
Soliditet % 23.9 24.6 35.5 16.5
Omsättning/anställd (tkr) 19 766 17 907 15 397 14 957
Resultat/anställd (tkr) 3 329 3 427 2 447 3 063
Lön/anställd (tkr) 1 194 1 194 1 151 1 268