Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 845 825 792 765
Nettoomsättning (tkr) 4 846 000 4 102 000 2 871 000 3 315 000
Rörelseresultat (tkr) 342 000 114 000 294 000 367 000
Årets resultat (tkr) 455 000 -40 000 17 000 3 000
Summa eget kapital (tkr) 5 570 546 5 271 964 5 290 010 4 979 346
Rörelsemarginal % 7.1 2.8 10.2 11.1
Avk. eget kapital % 5.7 1.5 5.1 6.1
Soliditet % 47.5 44.5 51.6 49.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 735 4 972 3 625 4 333
Resultat/anställd (tkr) 405 138 371 480
Lön/anställd (tkr) 864 793 764 742