Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 37 36 34 33
Nettoomsättning (tkr) 165 197 116 111 45 608 68 423
Rörelseresultat (tkr) 17 849 8 004 452 1 255
Årets resultat (tkr) 11 911 4 697 452 719
Summa eget kapital (tkr) 28 460 16 326 11 031 10 697
Rörelsemarginal % 10.8 6.9 1 1.8
Avk. eget kapital % 63.1 45.8 3.1 8.1
Soliditet % 48.8 39 53.4 47.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 465 3 225 1 341 2 073
Resultat/anställd (tkr) 482 222 13 38
Lön/anställd (tkr) 795 770 651 690