Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 968 2 042 2 052 2 074
Nettoomsättning (tkr) 15 287 581 13 598 510 12 450 569 12 966 013
Rörelseresultat (tkr) 567 297 -544 103 212 248 451 104
Årets resultat (tkr) 474 988 -380 844 98 679 265 640
Summa eget kapital (tkr) 1 740 759 1 486 393 1 109 318 977 292
Rörelsemarginal % 3.7 -4 1.7 3.5
Avk. eget kapital % 26 -33.5 12.7 46.8
Soliditet % 32.8 25.6 26.4 23.6
Omsättning/anställd (tkr) 7 768 6 659 6 068 6 252
Resultat/anställd (tkr) 288 -266 103 218
Lön/anställd (tkr) 805 1 249 769 757