Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 9 9 9 7
Nettoomsättning (tkr) 8 036 7 980 7 782 7 802
Rörelseresultat (tkr) -7 478 596 368 -89 217 34 566
Årets resultat (tkr) -53 144 1 597 912 -76 676 254 505
Summa eget kapital (tkr) 2 376 453 3 143 215 1 818 650 1 940 515
Rörelsemarginal % -93.1 7 473.3 -1 146.5 443
Avk. eget kapital % 0.8 33.2 -4.7 3.8
Soliditet % 65.3 89 77.3 85.5
Omsättning/anställd (tkr) 893 887 865 1 115
Resultat/anställd (tkr) -831 66 263 -9 913 4 938
Lön/anställd (tkr) 2 606 2 504 2 366 2 721