Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 6 398 6 306 5 916 5 354
Nettoomsättning (tkr) 35 697 823 31 723 786 31 145 013 27 480 118
Rörelseresultat (tkr) 1 758 609 1 604 164 1 573 785 1 234 165
Årets resultat (tkr) 46 135 12 711 1 776 1 793
Summa eget kapital (tkr) 394 448 345 738 329 257 306 832
Rörelsemarginal % 4.9 5.1 5.1 4.5
Avk. eget kapital % 468.5 477.9 492.7 407.6
Soliditet % 9 8.7 13.9 14.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 580 5 031 5 265 5 133
Resultat/anställd (tkr) 275 254 266 231
Lön/anställd (tkr) 549 535 554 540