Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 076 1 035 1 027 1 068
Nettoomsättning (tkr) 10 668 154 8 134 329 6 663 241 8 557 257
Rörelseresultat (tkr) -144 224 -46 478 -657 937 1 274 961
Årets resultat (tkr) 11 625 279 852 -564 950 1 360 429
Summa eget kapital (tkr) 2 041 282 3 031 736 2 759 106 3 324 804
Rörelsemarginal % -1.4 -0.6 -9.9 14.9
Avk. eget kapital % -5.3 -5 -18.6 47.5
Soliditet % 39.7 57 61.3 56
Omsättning/anställd (tkr) 9 915 7 859 6 488 8 012
Resultat/anställd (tkr) -134 -45 -641 1 194
Lön/anställd (tkr) 1 035 1 142 1 484 1 414