Företagsinformation 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 233 233 209 197
Nettoomsättning (tkr) 3 332 792 3 729 185 3 661 684 3 355 947
Rörelseresultat (tkr) 277 764 324 309 196 797 216 541
Årets resultat (tkr) 224 819 257 783 140 674 183 880
Summa eget kapital (tkr) 1 283 213 1 108 066 898 671 756 727
Rörelsemarginal % 8.3 8.7 5.4 6.5
Avk. eget kapital % 20.8 27.8 19.3 26.3
Soliditet % 66 55.7 50.3 62.1
Omsättning/anställd (tkr) 14 304 16 005 17 520 17 035
Resultat/anställd (tkr) 1 192 1 392 942 1 099
Lön/anställd (tkr) 706 719 853 747